ЗАЛИШАЮЧИ БІЛЬ ПОЗАДУ

Інновації роблять можливим лікування порушень або травм кісток, суглобів і оточуючих м'яких тканин.

Ми покращуємо якість життя людей!

Ен­доп­ро­те­зу­ван­ня суг­ло­ба - це операція по заміні компонентів суг­ло­ба імплантантами, які ма­ють анатомічну фор­му здо­ро­во­го суг­ло­ба і до­зво­ля­ють ви­ко­ну­ва­ти весь об­сяг рухів. Після подібних операцій пацієнт забуває про біль в суглобі і повертається до ак­тив­но­го жит­тя. Ми про­во­ди­мо операції з ен­доп­ро­те­зу­ван­ня ве­ли­ких (колінні, тазостегнові, плечові, ліктьові) суглобів.

Ендопротез кульшового суглоба

Ендопротез колінного суглоба

Ендопротез плечового суглоба